• Ultrasonik piqmentlərin dispersiya avadanlığı

    Ultrasonik piqmentlərin dispersiya avadanlığı

    Piqmentlər rəng vermək üçün boyalara, örtüklərə və mürəkkəblərə səpələnir.Lakin piqmentlərdə olan metal birləşmələrin əksəriyyəti, məsələn: TiO2, SiO2, ZrO2, ZnO, CeO2 həll olunmayan maddələrdir.Bu, onları müvafiq mühitə yaymaq üçün effektiv dispersiya vasitəsini tələb edir.Ultrasonik dispersiya texnologiyası hazırda ən yaxşı dispersiya üsuludur.Ultrasonik kavitasiya mayedə saysız-hesabsız yüksək və aşağı təzyiq zonaları yaradır.Bu yüksək və aşağı təzyiq zonaları davamlı olaraq bərk par...