• Nanoemulsiya üçün 800w kiçik miqyaslı laboratoriya əl portativ ultrasəs homojenizatoru

    Nanoemulsiya üçün 800w kiçik miqyaslı laboratoriya əl portativ ultrasəs homojenizatoru

    TƏSVİRİ: Ultrasəs homogenləşdirmə mayenin içindəki kiçik hissəcikləri azaltmaq üçün mexaniki bir prosesdir ki, onlar bərabər şəkildə kiçik olsunlar və bərabər paylansınlar.Ultrasonik zond homojenizator kimi istifadə edildikdə, məqsəd vahidliyi və sabitliyi yaxşılaşdırmaq üçün mayenin içindəki kiçik hissəcikləri azaltmaqdır.Bu hissəciklər (dispers faza) bərk və ya maye ola bilər.Hissəciklərin orta diametrinin azalması fərdi hissəciklərin sayını artırır.Bu, azaldılmasına səbəb olur ...