• Günəş panelləri üçün ultrasəs fotovoltaik şlam dispersiya avadanlığı

    Günəş panelləri üçün ultrasəs fotovoltaik şlam dispersiya avadanlığı

    TƏSVİR: Fotovoltaik məhlul dedikdə, günəş panellərinin səthində müsbət və mənfi elektrodlar kimi çap olunmuş keçirici məhlul nəzərdə tutulur.Fotovoltaik məhlul, akkumulyator istehsalının silikon olmayan dəyərinin 30%-40%-ni təşkil edən, akkumulyatora silikon vafli istehsalında istifadə olunan əsas köməkçi materialdır.Ultrasəs dispersiya texnologiyası dispersiya və qarışdırma prosesini birləşdirir və ultrasəs kavitasiya effekti ilə yaranan ekstremal şəraitdən fotoların hissəciklərini təmizləmək üçün istifadə edir...